· Единение ·

Относно Творчеството

Тук ще публикуваме плодовете на лично и колективно творчество, които се разпространяват даром и са родени с много специално отношение към Единния Творец, Който ражда всичко в нас.

Творчеството е дълбоко съкровен процес, в който ние преживяваме Искрица от Целокупното Творение, избрала да се изрази чрез нас в миг на Откровение.

Прекланяме се пред Първичния Пламък, от който е избликнала тази Искрица, запалила в нас живеца на ново осъзнаване!