· Единение ·

Творчески работилници

Творческите работилници в колектив са начин и средство да се навлезе в областта на съзидателното, да се активират определени мозъчни центрове, при което се хармонират силите на много нива и се постига нещо много повече от конкретен творчески продукт.

Можем да творим заедно и да обменяме опит в областта на приказното, мистичното и практико-приложното.

Отворени сме за идеи в тази насока. Можете да ни пишете на имейл: office@algita-ra.com или да се обадите на телефон: 0899893375