· Единение ·

Компютърен набор и текстообработка

Ние извършваме услугите компютърен набор (на български и на английски език) и съответно текстообработка, което може да включва разнообразно форматиране на текст, а също и предпечат.

Цените са по договаряне и зависят от обема на работата, от състоянието и сложността на текстовия файл, от зададените срокове и др.