· Единение ·

Редакция и корекция на текстове

Извършваме редакция и корекция на текстове на БЪЛГАРСКИ и на АНГЛИЙСКИ език при спазване на актуалните правила за правопис и граматика.

Цените се изчисляват на база стандартна страница от 1800 символа, включващи празни символи (интервали), и могат да варират в зависимост от тематиката, стила и състоянието на дадения текст.