· Единение ·

ТЕНИСКА ОРЕЛ – син принт върху бял фон

Орелът е един от най-древните символи на човечеството. Гърците и персийците го посвещавали на Слънцето като символ на възвишения Дух, свързвайки го с Висшия Бог на Небето, представящ Духовния Принцип. За гърците Орелът бил емблемата на Зевс. За другидите пък той символизирал Всемогъщият, Който ни наблюдава от по-високите духовни нива. Орелът е дневна птица, свързана със светлината и с елементите Огън и Вода. Характерни за орела са неговият безстрашен полет, бързината и близостта му с гръмотевиците и светкавиците – атрибути на Боговете създатели. Той е символ и на наследеното благородство, силата и войната. Така както лъвът е царят на Земята, така и орелът е царят на Небето. Той лети от един свят към друг, възражда и ръководи Душите.

В Библията орелът се свързва със Св. Йоан Богослов заради прекия начин, по който той възприемал вдъхновяващата Светлина на Разума. В Древна Индия това е Гаруда, голяма митична слънчева птица. В Мексико орелът е считан за древен бог, символизиращ Небето и Светлината, Небесния Дух.

 

ТЕНИСКА ВЪЛК – златист принт върху бял фон

Вълкът е символ на напътствие, смелост, независимост, оцеляване, лоялност и несломим Дух. Означава също и силата в единството и значението на общуването и сътрудничеството в група.

МЕРКАБА МАНДАЛА – живопис върху платно

Меркаба е нашето безсмъртно тяло, първичното безсмъртно тяло. Това е живот в Божието Присъствие. Вътре в Меркаба няма време, няма пространство. Тя е нашето Безвремие. Тя е пречистата Божествена Същност. На нея принадлежат световете и измеренията.