· Единение ·

Ценни мисли от Учителя Петър Дънов

Да видиш Бога: Откровения за Пророк Исайя от Учителя Петър Дънов

„Исайя е човек с просветен ум, на когото очите са били отворени… Исайя не е от простосмъртните хора. Той беше една напреднала Душа. Казвам: като ученици на Окултната Школа, вие трябва да вземете поука от характера на Исайя… Четете историята му и вижте как е изпълнявал всичко това, което Господ му е казвал… Исайя е видял Бога. Да видиш Бога – то е голямо нещо, то е нещо епохално! Видението на Исайя се отнася до вашата Душа. То създава у вас вътрешен стимул за повдигане, да работите, да създавате в себе си здрави убеждения.“
(„Раждане на свободата“, из „Свещеният Огън“, съборни беседи, стр. 61; 69 – 70)
„В цялата книга на пророк Исайя ние виждаме какво голямо съзнание е имал той, макар че е живял преди Христа. Той съпоставя правилно нещата.“
(„Ден на Божията работа“, из „Любов към Бога“, рилски беседи, стр. 132)
„В 66-а глава от Исайя е казано, че който убива вол е също като че убива човек. Пророк Исайя, който е живял преди повече от три хиляди години, имал по-висок морал от сегашния.“
(„Възкресение на Любовта“, из „Новият човек“, неделни беседи, стр. 158 – 159)
„66-а глава от Исайя – тази е последната и заключителна глава, в която пророкът описва епохите, които предстоят да дойдат. Същевременно описва състоянията на хора, които познават Истината, и на хора, които не познават Истината, като излага последствията, които ще понесат едните и другите.“
(„Плащане на дълговете“, из „Ценната дума“, утринни слова, стр. 336)

Нека добавим малко наши размисли върху словата на Исайя.

Още в древни времена, Пророк Исайя ни оставя в наследство епохални слова. Той е изрекъл много пророчества, възвестяващи идването на Месия, изобличаващи „благочестивото“ лицемерие и връщащи хората към идеята за Върховния Единен Бог.

В последната глава от неговата библейска книга, със знаковия номер 66, виждаме описани днешните събития, засегнали целия свят. Ала още по-ценно в словата му е това, че те хвърлят езотерична светлина, дават насока, разкриват смисъла на случващото се.

Ето какво казва Пророкът още в началото на тази глава:

„1. Тъй казва Господ: Небето е Мой престол, а Земята – подножие на нозете Ми; де тогава ще съградите Дом за Мене; и де е мястото на Моя Покой?

2. Защото всичко това е сътворила Моята ръка, и всичко това е Мое, казва Господ. А ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред Моето Слово.“

А по-нататък добавя:

„18. … Ще дойда да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят Славата Ми.

19. И ще туря на тях белег, и от спасените измежду тях ще пратя към народите.“

Ето това е главният въпрос, който поставя Пророк Исайя:

„Де ще съградите Дом за Мене; и де е мястото на Моя Покой?“

Най-важната причина за Божия гняв, за епидемиите, бедите, нещастията – това е, че много хора не съграждат Божия Дом вътре в себе си с Истинолюбие. Да, може да правят някакви усилия, да се молят, да извършват духовни практики и жертвоприношения, да правят курбан, да взимат причастие, да постят, да цитират и обсъждат… Но ако всичко това е „тяхната измама“ пред Господа, ако не работят постоянно върху реална промяна в себе си, която действително да ги води напред в развитието, ако това продължава векове и хилядолетия, нима не е по-добре да се случи нещо, което да ги вразуми? Да, случвало се е много пъти и продължава да се случва…

Ала нека не сочим с пръст този или онзи народ, този или онзи човек, тази или онази институция! Време е вече да поемем индивидуална, колективна и кармична отговорност за всичко случващо се, както и да вземем индивидуални и колективни мерки за поправяне на тази карма, не само на физически план, но и на душевен и Духовен план.

Как? В пророчеството на Исайя е заложен подходът – и по смисъл, и по съдържание, и по форма. Първо: да сме Истинолюбиви, а не да мамим Господа. После: съзнателно да градим Неговия Дом в себе си, като се развиваме искрено и старателно, с Единение в съзнанието – което означава все повече да разширяваме своето съзнание, докато стигне до измеренията на Божественото Съзнание.