· Единение ·

Изобразително изкуство

Портрети на Учителя

Портрет на Учителя Петър Дънов, сух пастел върху хартия, 1993 г.
Портрет на Учителя Петър Дънов, сух пастел върху хартия, 1993 г.