· Единение ·

Противоположности

Космичните Везни

Част I: Живите числа 1 и 2 – единство и обмен

Живеем в свят, изтъкан от противоположности: светлина и мрак, топлина и студ, добро и зло, любов и омраза, мъжко и женско, положително и отрицателно… Навсякъде виждаме два полюса, задаващи крайните предели на дадено нещо в две противоположни посоки, както и многобройните нюанси между двата полюса.

Разделени от половата си идентичност, още от библейските времена на Адам и Ева, хората също все така ту се разбират, ту имат недоразумения, събират се и се разделят, хвалят се и се критикуват, биват въвлечени в спорове, конфликти, борби, вражди, насилие, убийства, войни и опустошения…

Какво ни прави подвластни на тази полярност, изродена във враждебно противопоставяне, и какво бъркаме, вече хиляди и хиляди години, въртейки се все в един и същи омагьосан кръг? Какво седи в дъното на тази драма, стара като света? Каква тайна са открили малцината Посветени и Духовни Учители на човечеството, че живеят, уж наравно с нас, но владеейки динамичния баланс на Природата, проникнати от дълбоко разбиране на реалността: един живот, който ни служи като неувяхващ пример за цялата Вечност?

Някои от отговорите намираме в словото на Омраам Микаел Айванов, почерпено от дълбочината на Учението на Учителя Петър Дънов, но пресято през призмата на индивидуален опит в съвременното общество на модерни технологии и забързано ежедневие. Долните редове са извлечени от книгите с негови беседи под заглавие: КОСМИЧНИТЕ ВЕЗНИ. ЧИСЛОТО 2 – АЛ-ГИТА РА (algita-ra.com), и МЪЖКИЯТ И ЖЕНСКИЯТ ПРИНЦИП – ОСНОВА НА СЪТВОРЕНИЕТО – АЛ-ГИТА РА (algita-ra.com)

Препоръчваме също и следната книга от Словото на Учителя Петър Дънов, която е важен завършек на темата: ЕДИНСТВОТО КАТО ПРИНЦИП И ПРОЯВА – АЛ-ГИТА РА (algita-ra.com)

Представяме Ви тази подборка от мисли в четири последователни статии.

Важното е да помним обаче, че не прочитането на тези редове ще ни направи достойни следовници на Великите Учители, а постоянството в прилагането на живите Истини в тях…

В разнищването на загадката на полярността, ще направим интересно пътешествие в света на живите числа (тоест живите Принципи, на които се крепи Мирозданието), изучавайки феномена на така наречените „Космични Везни“… както и в други сфери и светове.

„Науката на Посветените има за цел да ни запознае с произхода на нещата. А произходът на нещата – това е светът на идеите, на Принципите, на числата. Сътворението и цялото многообразие от събития, произтичащи от него, могат да се сведат до числа, а Науката на Посветените ни разкрива как тези числа се задвижват към действие. Числото – това е идеята, а цифрата е неговата одежда, неговото проявление.“

Единицата е същност, затворена в себе си. За да излезе от себе си, тя трябва да стане двойка. В Науката на Посветените, числото 2 не е 1+1 като в аритметиката, а единица, която, за да твори, се е поляризирала на положително и отрицателно. Хората приписват положителен (т.е. излъчващ) характер на Мъжкия Принцип, а отрицателен (т.е. възприемащ) характер – на Женския Принцип.“

„Има само едно нещо, което трябва да бъде разбрано, едно-единствено: числото 2, съществуването на два Принципа – положителен и отрицателен, Мъжки и Женски. Вселената е създадена от тези два Принципа и следователно тя ще продължи да съществува, както и човечеството ще продължи да съществува и да се развива единствено благодарение на работата на тези два Принципа. Усложненията идват единствено от неспособността на хората да разберат и използват правилно различните прояви на тази полярност. Двата Принципа са в основата на живота – и ние ги откриваме отново и отново във всички житейски явления, независимо дали физически, психични, или духовни.“

„Сътворението е дело на двойката. Щом има проявление, има и отделяне, делене. За да се прояви и да стане познаваема, единицата трябва да раздели себе си. Единството е привилегия на самия Бог, Негово изключително достояние. За да започне да сътворява, Бог, т.е. числото 1, е трябвало да стане 2. В единицата не може да има сътворение, защото в нея не може да има обмен. Следователно, поляризирайки Се, Бог е излъчил нещо от Себе Си, и Вселената е породена от съществуването на тези два полюса. Положителният полюс упражнява притегателна сила върху отрицателния полюс – и обратното. Именно този механизъм на действие и съответстващо на него противодействие отключва и поддържа движещата сила на живота. Спирането на това движение би причинило застой и смърт, завръщане в първоначалното състояние на недиференцираност.“

„Да разгледаме сега числото 2. Откъде идва формата на неговата цифра? Първоначално тя е изглеждала като две успоредни линии, свързани с една черта: Z. Тази черта, свързваща двете линии, е много важна. Тя означава, че тези два потока не са нито отделни един от друг, нито са в противоречие един с друг – а че в действителност, става дума за един и същи поток, който циркулира на два различни плана.

Вижте и хората, които въртят едно колело, натискайки две дървени ръкохватки, разположени диаметрално от двете страни по ръба на колелото: едните – от едната страна, а другите – от другата. Изглежда така, сякаш едните натискат в една посока, а другите – в обратната, но в действителност, тъй като колелото се върти, те действат в една и съща посока и усилията им се обединяват. Ала, за да стигнете до това заключение, трябва да се намирате над тях. Ако останете на тяхното ниво, винаги ще оставате с впечатлението, че действат в две противоположни посоки. Въртенето на колелото се осигурява от работата на тези две движещи сили, привидно противоположни. Този нагледен пример е интересен за изучаване: той разкрива, че тези два потока, наглед противоположни, в действителност съдействат за постигането на една и съща цел – това е така, защото са свързани с центъра. А във Вселената този център е Бог. Изучавайки числото две, трябва да държим неотклонно тази идея в съзнанието си.“

Най-същественото за нас е да разбираме естеството на тези два полюса и как работят заедно. Ако отношенията им са хармонични, може да се каже, че наистина има поляризация. Иначе вече не може да се говори за поляризация – а за разделение, за противопоставяне. Вместо да свършат дадена работа в разбирателство, в хармония, двете страни се противопоставят една на друга и в крайна сметка се разрушават взаимно.“

Дали в цялото Творение, или в самите сътворени същества, всички аспекти на живота се управляват от числото 2. Ала човек може да схване числото 2 само ако държи в съзнанието си числото 1. Съществува само една Реалност, но Единицата се поляризира – и всичко останало произтича от тази поляризация.

(следва продължение…)