· Единение ·

Избрана мисъл от Учителя
Петър Дънов


„Ако човек не може да съединява частите в Едно Цяло, ако не може да ги осмисли, да намери допирните точки между тях, той не може да разбере Живота, нито Любовта.“
Вижте цялата книга тук: ЕДИНСТВОТО КАТО ПРИНЦИП И ПРОЯВА

НАЧАЛО

РУНА ЗА РАЗМИСЪЛ:

ОЛ-ГИЗ – щитът на Воина на Духа, свързал се с Небесната Троица, давайки й достъп до сърцето, ума и волята си, за може тя да ги ръководи и обожествява. Учителя Петър Дънов е дал специална кратка молитва при събуждане: Господи, помогни ми да направя връзка между обикновеното и Божественото си съзнание – за „да се възстанови връзката между ума и сърцето, между Душата и Духа“. Вечер е добре отново да се размишлява върху тази връзка, за да укрепва тя. Прочетете повече в новата ни статия (кликнете върху заглавието на статията тук): ДУХОВНА ПРАКТИКА СУТРИН ПРИ СЪБУЖДАНЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЪМ ЛЕКЦИЯ ОТ ФЕСТИВАЛА ЗДРАВЕЙ ЗДРАВЕ РУСЕ 2024

Вижте цялата книга на този линк (кликнете на заглавието): ЗОДИАКЪТ – КЛЮЧ КЪМ ЧОВЕКА И ВСЕЛЕНАТА

„В Евангелията често срещаме символите на Рибите и на Девата. Символът на Девата е образът на чистата, целомъдрена Природа, която ражда Вечния Син на човечеството, Висшия Аз, Христос. Меркурий управлява знака Дева. Символът на Девата и Младенеца (Меркурий), който откриваме в образа на Изида и Хор, на Дева Мария и Иисус, е символ на Чистотата; докато Юпитер е господар на Риби – знакът на Целокупния Живот и на саможертвата. Дева и Риби – ето я оста на Христос. Именно под влиянието на тези две съзвездия, християнската епоха се е стремила да развие в човешките Души двете качества на Дева и на Риби: Чистота и Любов към ближния. Иисус, роден от Дева, Се проявил като Риби. Знаете, че първите християни са имали за символ не кръста, а рибата. Самият Иисус е бил наричан Ichthus (гръцка дума, означаваща риба), тъй като буквите на тази дума са служели като първа буква на всяка от думите в следното изречение: Iêsous Christos Theou Uios Sôtêr (Иисус Христос, Cин Божий, Спасител).“

Омраам Микаел Айванов
Вижте цялата книга тук: ЗОДИАКЪТ – КЛЮЧ КЪМ ЧОВЕКА И ВСЕЛЕНАТА